Skip to content Skip to footer
 

Privacyverklaring Branding Friends

1. Inleiding

Branding Friends B.V., gevestigd aan Zwolseweg 439a – 7414 KE Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

2. Persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

  • Naam
  • IP-adres
  • Websitebezoekgedrag
  • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of via contactformulieren.

3. Doel van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van overeenkomsten met u;
  • Het versturen van nieuwsbrieven en andere marketinguitingen;
  • Het verbeteren van onze website en dienstverlening;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld. De bewaartermijn kan per doel verschillen.

5. Delen met derden

Wij delen uw persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, wettelijk verplicht is of indien u hier toestemming voor heeft gegeven. Wij werken uitsluitend samen met derden die uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier verwerken.

6. Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde verwerking.

7. Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en om uw toestemming voor de verwerking in te trekken.

8. Contact

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of wilt u gebruik maken van uw rechten? Neem dan contact met ons op via info@brandingfriends.nl

9. Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Wij gebruiken cookies om onze website te analyseren en te verbeteren. U kunt cookies in uw browserinstellingen uitschakelen.

10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

11. Slot

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Wij zullen uw persoonsgegevens dan ook alleen gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring.

12. Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 29 februari 2024.

13. Contactgegevens

Branding Friend

Zwolseweg 439a
7414 KE Deventer
0570 756 040

Info@brandingfriends.nl

14. Disclaimer

Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Desondanks kan het zijn dat deze privacyverklaring onvolledig of onjuist is. Aan deze privacyverklaring kunnen geen rechten worden ontleend.

Geverifieerd door MonsterInsights