De transitie die we hier hebben ondersteund, is dat de gemeente Deventer bij wil dragen aan een duurzamere wereld en ook de bewoners met een lager inkomen met een eigen woning wil helpen met isoleren om zo de energierekening omlaag te krijgen. Een moeilijk te bereiken doelgroep, maar wel met een heel goed doel. Middels een campagne, zowel online als fysiek in de wijk, zijn we in gesprek gekomen met de doelgroep en hebben zo meer mensen weten te bereiken die gebruik hebben gemaakt van een gratis isolatiemaatregel die de gemeente betaald heeft. Door vooral Deventernaren aan te spreken of ze iemand kennen die in aanmerking komt voor de regeling, is een sneeuwbaleffect gecreeerd.

Zie voor meer informatie: www.deventerhelpt.nl