Deventer Energie Coöperatie is een lokale energiecoöperatie die wil bijdragen aan de vermindering van het gebruik van fossiele energie. In mei 2012 sloegen zo’n 75 inwoners, (overheids-) instellingen en ondernemers de handen ineen met een heldere missie, er samen voor zorgen dat we onze aarde duurzaam achterlaten, door op lokale schaal te handelen. Ondertussen zijn er rond de 400 leden en participeert DEC in twee windmolens en zijn meerdere zonnedaken gerealiseerd. Zie www.deventerenergie.nl DEC is ook betrokken bij Deventer Helpt.